QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH

QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH

Dành cho học viên và giáo viên học và dạy tại IZI EARN.

A. QUY ĐỊNH & CHÍNH SÁCH CHO HỌC VIÊN

1. Thời gian học

 • Học viên tham gia đầy đủ và đúng giờ các lớp học đã đăng ký. 
 • Sẵn sàng kết nối internet, chấp nhận lời mời kết bạn của giáo viên và có mặt trước mỗi buổi học 5 phút.
 • Học viên tham gia buổi học chậm 15 phút so với giờ học, buổi học sẽ bị hủy và không được hoàn trả buổi học khác. 
 • Học viên muốn kết thúc giờ học sớm hơn so với thời gian quy định, bạn cần đề nghị với giáo viên để được đồng ý. Trong trường hợp này, học viên cũng sẽ không được hoàn buổi học cho khoảng thời gian nghỉ sớm. 

 2. Nội dung giao tiếp trong buổi học 

 • Học viên cần thể hiện sự tôn trọng giáo viên trong giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ lịch sự, hòa nhã, đúng mực. Học viên không được sử dụng các ngôn từ thiếu văn hóa, xúc phạm cá nhân, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
 • Học viên không được chủ động nói hoặc yêu cầu giáo viên nói chuyện về các chủ đề và nội dung  liên quan đến bạo lực, tình dục, đồi trụy, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Học viên không có quyền yêu cầu giáo viên nói chuyện hay trả lời các câu hỏi về các nội dung liên quan đến đời sống riêng tư, sinh hoạt cá nhân, thông tin cá nhân và gia đình trong trường hợp giáo viên không đồng  ý.
 • Học viên không được tuyên truyền, lôi kéo, dẫn dắt hoặc thể hiện các quan điểm cực đoan về tôn giáo, chính trị trong buổi học.
 • Trong trường hợp học viên vi phạm các quy định trên trong buổi học, giáo viên có quyền hủy buổi học đó, cũng như đưa học viên vào danh sách từ chối dạy các buổi tiếp theo. Học viên sẽ không được hoàn trả học phí cho buổi học bị hủy.

3. Chính sách dời lịch học, hoàn và hủy buổi học

 • Học viên vi phạm thuộc một trong nhưng  những quy định tại điều 1 & 2
 • Học viên muốn dời lịch học qua ngày khác cần thảo luận, được sự đồng ý từ giáo viên và phải thông báo ngay tới trung tâm. Số buổi học tối đa được phép dời lịch học là 3 buổi/tháng.
 • Học viên thông báo nghỉ học cho trung tâm hoặc giáo viên tối thiểu 2 tiếng trước giờ học sẽ được hoàn trả buổi học khác. Nếu học viên thông báo chậm hơn thời gian quy định, buổi học sẽ bị hủy và không được hoàn trả. 
 • Các sự cố bất khả kháng như lũ lụt, thiên tai, động đất, cháy nổ… dẫn tới mất điện, không kết nối được internet, hay sự cố của skype từ phía giáo viên hoặc học viên đều được hoàn trả buổi học. Trong trường hợp này, học viên phải liên hệ ngay hotline 03.789.02.785 để thông báo, nếu không buổi học được xem như học viên vắng mặt không lý do và không được hoàn lại.
 • Mỗi khóa học, học viên được phép nghỉ tối đa 3 buổi học/tháng và phải sắp xếp thời gian học bù trong tối đa 30 ngày. Nếu trong vòng 30 ngày học viên không tham gia học  hết  các buổi học bù  thì các buổi học bù còn lại bị hủy vĩnh viễn không hoàn lại.
 • Học viên có kế hoạch nghỉ dài liên tục từ 2 tuần trở lên cần thông báo với trung tâm và giáo viên trước  3 ngày. Các buổi học còn lại của học viên sẽ được dời lại tương ứng với thời gian học viên nghỉ hoặc học viên thảo luận với trung tâm và giáo viên sắp xếp thời gian học bù bên cạnh lịch học chính thức. Nếu học viên thông báo chậm hơn so với quy định, sẽ không được hoàn trả buổi học ngoài quy định ở điều 3.
 • Chúng tôi không có chính sách hoàn lại tiền học phí cho học viên. Tất cả các buổi học được hoàn lại bằng các buổi học khác.

 

B. QUY ĐỊNH VÀ CHÍNH SÁCH CHO GIÁO VIÊN

1. Thời gian học

 • Giáo viên tham gia đầy đủ và đúng giờ các lớp học với học viên đã đăng ký. 
 • Sẵn sàng kết nối internet, gửi hoặc chấp nhận lời mời kết bạn của học viên và có mặt trước mỗi buổi học 10 phút.

2. Nội dung giao tiếp trong buổi học

 

 • Giáo viên nói tiếng Anh trong toàn bộ thời gian học, chỉ sử từ tiếng Việt với những từ chỉ tên riêng.
 • Giáo viên cần thể hiện sự tôn trọng học viên trong giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ lịch sự, hòa nhã, đúng mực. Giáo viên không được sử dụng các ngôn từ thiếu văn hóa, xúc phạm cá nhân, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.
 • Giáo viên không được chủ động nói hoặc yêu cầu học viên nói chuyện về các chủ đề và nội dung  liên quan đến bạo lực, tình dục, đồi trụy, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Giáo viên không có quyền yêu cầu học viên nói chuyện hay trả lời các câu hỏi về các nội dung liên quan đến đời sống riêng tư, sinh hoạt cá nhân, thông tin cá nhân và gia đình trong trường hợp học viên không đồng  ý.
 • Giáo viên không được tuyên truyền, lôi kéo, dẫn dắt hoặc thể hiện các quan điểm cực đoan về tôn giáo, chính trị trong buổi học.

 3. Từ chối dạy

 

Giáo viên có quyền báo cáo, phản ánh những trường hợp học viên vi phạm các quy định và chính sách của IZI EARN, cũng như có quyền từ chối dạy những học viên vi phạm đó. Việc từ chối dạy phải được cung cấp đầy đủ lý do, chứng cứ cho Ban quản trị IZI EARN và chỉ thực hiện sau khi có xác nhận và đồng ý của Ban quản trị IZI EARN.

 

4. Các quy định và thỏa thuận khác

Các quy định và thỏa thuận khác đối với giáo viên sẽ được nêu cụ thể trong Sổ tay giáo viên. 

 

quy-nh-v-chnh-sch-izi-earn